Ordo militia Pax Dei
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ordo militia Pax Dei

Fórum řádu http://ordo-militia-pax-dei.webnode.cz
 
PříjemPříjem  PortálPortál  HledatHledat  RegistraceRegistrace  PřihlášeníPřihlášení  

 

 Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu

Goto down 
AutorZpráva
Anonymní
AnonymníZajímavý pohled na křesťanskou svobodu Empty
PříspěvekPředmět: Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu   Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu I_icon_minitimeWed Mar 21 2012, 01:40

Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu z pera vyhozeného-exkomunikovaného (tuším po 40 letech členství) a zavrženého- bývalého člena vedoucího sboru ústředí Svědků J. v USA- Raymonda Franze...(nedávno zemřel). Myslím, že jeho pohled-co to je křesťanská svoboda-je zajímavý a k popřemýšlení, rozhodně mě to obohatilo. Proto sem přidávám Smile...Když nás Kristus osvobodil, chtěl, abychom zůstali svobodní ... podstatná je víra, která prokazuje svoji sílu prostřednictvím lásky. Měli jste dobrý start. Kdo vás přiměl, abyste se zmenšenou dychtivostí poslouchali pravdu? Galaťanům 5:6, 7, Jerusalem Bible. -také-2. Korinťanům 3:17.

Boží syn nám dal svobodu za zcela zřetelným účelem. Dostali jsme svobodu, abychom v naší víře a lásce mohli dojít co nejhlubšího vyjádření, které by nebylo spoutáno omezeními, jimiž nás svazují smrtelní lidé, nikoli Bůh. Pokud se této svobody vzdáme, nevyhnutelně to bude mít za následek ztrátu pravdy. A ti, kteří nás pak začnou postupně spoutávat, budou tak činit prostřednictvím nikoli pravdy, ale omylu...

...Je samozřejmé, že tyto zkoumavé otázky by si měli klást lidé ve všech náboženstvích, která mají křesťanský základ, a já doufám, že to, o čem píši, se prokáže jako dobrá pomoc pro lidi s různým náboženským zázemím. Závažný problém, který předkládám, se zdaleka netýká jenom náboženské skupiny, o které pojednávám (SJ). Dotýká se samotné podstaty dobrého poselství o Božím synu Ježíši Kristu. 

V čem spočívá rozdíl

Před několika stoletími, v době reformace, mnozí lidé na základě svého svědomí pociťovali nutnost odmítnout církevní nadvládu nad svou vírou a životem. Jeden z nich vyjádřil svoje křesťanské přesvědčení takto:

Křesťan je svobodným pánem nade vším a není podřízený nikomu.

A doplnil:

Křesťan je poslušným služebníkem ve všem a podřízený každého.

Zdánlivě se jedná o dva protichůdné výroky. Zdánlivě. Uvedený výrok pouze parafrázuje slova apoštola Pavla v 1. Korinťanům 9:19

Jsem svobodným člověkem, a nemám žádného pána. Ale ze své vůle jsem se stal služebníkem každého, abych získal na svoji stranu co nejvíce lidí.

Nacházíme zde významný rozdíl. V prvním případě se jedná o vynucenou podřízenost, která je vyžadována lidmi, jež o sobě prohlašují, že nad námi mají nadřazené postavení, a trvají na tom, abychom se jejich autoritě plně podrobili. V druhém případě vidíme dobrovolnou podřízenost a službu druhým, která nenuceně, přirozeně, svobodně pramení z našeho srdce. Podvolujeme se a sloužíme druhým ne proto, že nám to nařizují nebo že to po nás vyžadují, ale protože vidíme, že to potřebují, a že takový přístup přináší obecný prospěch. Pavel nad sebou neuznával žádného pána kromě toho, kterého pro něj ustanovil Bůh jako jeho Hlavu a Mistra, Ježíše Krista, a neskláněl se před nikým jiným, ať již to byl jednotlivec nebo skupina lidí. O všech, kdo si osobovali nárok mít autoritu nad ostatními, se vyjádřil takto:

Nenápadně se mezi nás vplížili, aby slídili po naší svobodě, kterou máme v Kristu Ježíši, a chtějí nás zahnat do otroctví (pokouší se spoutat nás pravidly a nařízeními, Phillips Modern English). Byl jsem tak pevně rozhodnut uchránit pro vás přesný význam dobré zprávy, že jsem těmto lidem, byť jen na chvíli, ani z úcty neustoupil.[3]

Apoštol Pavel rozhodně nebral na lehkou váhu skutečnost, že by křesťanská svoboda měla být obětována náboženské vrchnosti.

Není sporu o tom, že - ať vědomě nebo podvědomě - tito muži chtěli získat kontrolu a autoritu nad ostatními. Toužili po získání moci nad svými bližními a vytvoření mezistupně mezi spolukřesťany a jejich oprávněnou Hlavou, Ježíšem, což představovalo jeden ze zaručených způsobů, jak takovou moc získat. Jejich odsouzeníhodné jednání naplnilo Pavlova prorocká slova ve Skutcích 20:29, 30:

Vím, že po mém odchodu vstoupí mezi vás utlačující vlci a nebudou něžně zacházet se stádem, a z vás samotných povstanou muži a budou mluvit převrácené věci, aby za sebou odvedli učedníky.[5]

Jejich argumenty vypadaly hodnověrně, zdály se logické, a jak vidíme z Pavlových slov, mnozí se nechali přesvědčit a přijali tento druh výkladu jako pravdu Božího slova. Zastánci dodržování Zákona například mohli druhé přesvědčovat o tom, že Bůh vyžaduje spravedlnost a svatost – což je jistě pravda – a že bez zavedení nějakého zákona v této věci hříšní lidé sklouznou do nepravostí. To se samozřejmě může stát mnoha lidem, možná většině, ale v žádném případě by se to nemělo stát opravdovému křesťanovi. Jako první krok pro dosažení svého cíle si zákoníci zvolili vynucování obřízky zavedené před dvěma tisíci lety v Abrahamově době. Nehodlali ale zůstat pouze u ní, a postupně ke svým požadavkům navršovali další a další rysy Zákona, o kterých prohlašovali, že jsou rovněž nezbytné k dosažení spravedlivého postavení před Bohem a k uchování čistoty sboru.[6]

Je patrné, že nejzávažnější nebezpečí spočívalo ve způsobu, kterým přehnané zdůrazňování Zákona měnilo vztah křesťana k Bohu, ke kterému mělo docházet jedině prostřednictvím Krista. Dále ve způsobu, kterým se měnil pohled na základ křesťanské naděje a na to, jaké činnosti jsou vlastně službou Bohu, kterou by On schvaloval. Pavel jasně rozpoznával takový směr jako závažné porušení a popření původního dobrého poselství, jehož kázáním byl Bohem a Kristem pověřen.[7] V následující pasáži Písma zcela jasně vysvětlil, o jaký závažný rozdíl se jedná:

Vy, kteří se snažíte nalézt spravedlnost ze Zákona, se takovým jednáním odcizujete Kristu; odpadáváte od Boží milosti. Ale my vírou dychtivě očekáváme skrze Ducha spravedlnost, ve kterou doufáme. Protože v Kristu ani obřízka ani neobřízka nemají žádnou hodnotu. To jediné, na čem opravdu záleží, je víra, která je vyjádřena prostřednictvím lásky.[8]

V těchto několika slovech - „víra, která je vyjádřena prostřednictvím lásky“ - inspirovaný autor shrnuje ústřední myšlenku křesťanského života. K tomuto životu nás nemůže nutit obava, zda dodržujeme pravidla, ani to, zda nás za jejich dodržování druzí budou schvalovat, a už vůbec ne negativní pocit strachu, že za porušení předepsaných pravidel a nařízení bude následovat předvolání před právní výbor (problematika SJ při exkomunikaci jejich členů).

...Zákony a pravidla samy o sobě nejsou špatné (a mnoho lidí by se bez nich neohlíželo vůbec na nic).[9] Ale láska a víra jsou jim natolik nadřazeny, že dokážou vykonat mnohem více než zákony; dokážou vytvořit spravedlivého ducha, který vychází ze srdce. Neboť komu bychom více důvěřovali, koho bychom více uznávali a koho bychom si více vážili: člověka, který říká, že se nedopouští špatnosti, „protože je to proti zákonu“, nebo člověka, který se špatnosti nedopustí, „protože takové jednání by bylo kruté a bezbožné“? V prvním případě vidíme někoho, koho zajímá pouze zákon a jeho dopad, ve druhém případě hledíme na člověka se srdcem na správném místě.

„cenou za svobodu je nikdy neustávající bdělost“. Ke ztrátě křesťanské svobody často dochází nikoli v důsledku jejího násilného odnětí, ale spíše jejím nenápadným, postupným odebíráním. Krok za krokem vede k tomu, že křesťané dovolují jiným, aby za ně přebírali jejich svědomí, aby za ně mysleli a činili rozhodnutí. To, čemu v důsledku věří, je víra přejatá z druhé ruky, která je produktem uvažování a dovozování jiných. Pokud k tomuto procesu dojde, lhostejno z jakého důvodu a do jakého stupně, pak to znamená zřeknutí se práv dědičně spjatých s křesťanskou svobodou a také to znamená, že jsme tím omezili hodnotu naší víry a lásky a schopnost je plně vyjádřit. Plné vyjádření víry a lásky totiž musí vycházet z našeho srdce a být dobrovolné, a to je možné pouze v prostředí křesťanské svobody. Neboť „kde je Duch Páně, tam je svoboda“.[14]


Návrat nahoru Goto down
Anonymní
AnonymníZajímavý pohled na křesťanskou svobodu Empty
PříspěvekPředmět: Re: Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu   Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu I_icon_minitimeSat Apr 14 2012, 13:08


Moje úvaha-konstatování pod vlivem známých slov mistra Husa-Chraň Pravdu, braň Pravdu atd.., nevěděl jsem kam s tím, tak to dám sem Smile

K čemu jsem došel:

O hledání Boha

My křesťané hledáme příčinu všech příčin a pravdu všech pravd-jedinou skutečnou konstantní a konečnou univerzální, pravdu-kterou nalézáme v odvěkém Bohu, který je větší než vesmír.

V životě křesťana nejde o nic jiného než tuto konečnou pravdu-skrytou za hranicí všeho nalézt. K tomu slouží víra, křest a niterná zbožnost plynoucí z Bible. Je to to největší, co lze na světě najít. Viz-největší štěstí člověka je "ztotožnění" se s Kristem a skrze něho s Bohem-? (nalezení pravdy)

Dále:

Co je ukazatelem božství

Pro nás (křesťany) je jasným ukazatelem božství-počátek onoho, kterého boha. Když je totiž stvořen-není a nemůže to být pro nás pravý jediný Bůh-(konečná pravda všeho-pravda neměnná a odvěká, první příčina všech věcí). Bohové národů mají většinou svůj počátek a někteří i svůj konec (jsou smrtelní), tito bohové rozhodně nejsou Bohem (bez počátku a konce), tak jak ho chápeme v křesťanství.

Co je pohanství

Pohanství je podle mě (myslím) to, když někdo na úkor hledání konečné pravdy všehomíru (Boha), -(klidně z neznalosti) nábožně slouží raději stvořeným mocnostem a silám byť jakkoliv mocným.

Kdo je Bůh

Bůh je věčný, což znamená, že je bez začátku a bez konce své existence. Je nesmrtelný, nekonečný (Deuteronomium 33:27; Žalm 90:2, 1. Timoteovi 1:17). Bůh je neměnný, což znamená, že se jej netýkají žádné změny; tj. Bůh je absolutně spolehlivý a důvěryhodný (Malachiáš 3:6; Numeri 23:19; Žalm 102:26-7). Bůh je nesrovnatelný, což znamená, že žádný není jako On v díle i v bytí; není mu rovného, a On je dokonalý (2. Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izajáš 40:25; Matouš 5:48). Bůh je nepostižitelný, není možno jej dokonale probádat a pochopit (Izajáš 40:28; Žalm 145:3; Římanům 11:33-34). -Prostě Bůh je konečná Pravda všech pravd, jediný a pravý, nadřazený všemu.

Popravdě, chvíli jsem bádal nad tím, co vlastně znamenají slova mistra Jana Husa o Pravdě viz:

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

, on tou pravdou totiž docela určitě myslel Boha-jediné konstantní Pravdy všeho-?? Kdo se této Pravdy vzdá, vzdá se vlastně všeho smyslu bytí a důvodu svého života??..No pak je hledání pravdy, a její další hlásání (příp. evangelizace) to nejdůležitější v životě křesťana..

K tomu se ale váže otázka, jak v dnešní době evangelizovat, aby člověk nevypadal jako sektář a blázen??
Máme šířit slovo Boží-Pravdu, ale jak na to ??

(Jinak myslím, že už jen psaním příspěvků na křesťanské forum, kde si to mohou přečíst i nekřesťané si toto částečně splňujeme, ale není to málo?)

Konec "konstatovací" úvahy-neúvahy Smile

Návrat nahoru Goto down
Franz von Sachsen
Bratr německého řádu
Bratr německého řádu
Franz von Sachsen

Poèet pøíspìvkù : 1307
Location : Hrad Bouzov

Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu Empty
PříspěvekPředmět: Re: Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu   Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu I_icon_minitimeSun Apr 15 2012, 09:54

Vojta z Prahy napsal:


Popravdě, chvíli jsem bádal nad tím, co vlastně znamenají slova mistra Jana Husa o Pravdě viz:

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

, on tou pravdou totiž docela určitě myslel Boha-jediné konstantní Pravdy všeho-?? Kdo se této Pravdy vzdá, vzdá se vlastně všeho smyslu bytí a důvodu svého života??..No pak je hledání pravdy, a její další hlásání (příp. evangelizace) to nejdůležitější v životě křesťana..

K tomu se ale váže otázka, jak v dnešní době evangelizovat, aby člověk nevypadal jako sektář a blázen??
Máme šířit slovo Boží-Pravdu, ale jak na to ??

(Jinak myslím, že už jen psaním příspěvků na křesťanské forum, kde si to mohou přečíst i nekřesťané si toto částečně splňujeme, ale není to málo?)

Konec "konstatovací" úvahy-neúvahy Smile


Kdo se Vojto bil za pravdu a spravedlnost na velkém fóru a vypadal přitom jako sektář a blázen? Pochopitelně že já. Já jsem slova mistra Jana nezradil, i když mi duchovní svět lhal. To není málo. Každý ať klepe, jak nejlépe dovede. Pak mu bude otevřeno. Mnozí stojí přede dveřmi, ale jen někteří vejdou do svatební komnaty.
Návrat nahoru Goto down
Sponsored content
Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu Empty
PříspěvekPředmět: Re: Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu   Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu I_icon_minitime

Návrat nahoru Goto down
 
Zajímavý pohled na křesťanskou svobodu
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Ordo militia Pax Dei :: Křesťanství :: Klášterní studovna :: Křesťanská mystika-
Přejdi na: